Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

62-090, Rokietnica ul. Szamotulska 24 tel. 618145234

E-mail: sek@zsrokietnica.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedzialek, 20 maja 2024

Jesteś tutaj: Start / Przeprowadzone kontrole

Przeprowadzone kontrole

LP DATA KONTROLI STANOWISKO SŁUŻBOWE OSOBY KONTROLUJĄCEJ PRZEDMIOT KONTROLI
31 17.11.2022-23.11.2022

Inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu

kontrola w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - zasady i organizacja przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz ewidencja wydatków w tym zakresie
30 17.05.2022r

Starostwo Powiatowe

Wydział Audytu i Kontroli

Kontrola w zakresie wydatkowania środków na przeciwdziałanie COVID-19 oraz terminowość ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych .
29 17.03.2022 r. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna  w Poznaniu Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji WPWIS w Poznaniu.
28 17.08-31.08.2021 r. Inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu sposób przeprowadzania okresowych inwentaryzacji
27 18.08.2020-28.08.2020 Inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach
26 11.12.2019 Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Zgodność oferty kształcenia zawodowego z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.
25 17.09.2019 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Bieżąca kontrola stanu sanitarnego i otoczenia
24 18.02.2019 Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu Ewaluacja zewnętrzna problemowa w Branżowej Szkole 1-stopnia
23 16.07.2018 Inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
22 31.01.2018 Inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu Kontrola w zakresie gromadzenia środków publicznych
21 16.01.2018 Inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu Gospodarka kasowa oraz gospodarowanie środkami ZFŚS
20 18.10.2017 Inspektor Wydziału Edukacji Starostwo Powiatowe w Poznaniu Prawidłowość przekazywania danych do SIO
19 12.05.2017 Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej
18 14.12.2015 Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Zgodność zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami.
17 28.08.2015 Inspektor Wydziału Audytu Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego, prowadzenie inwentaryzacji.
16 18.12.2014 Wizytator Kuratorium Oświaty Monitorowanie pracy publicznych i niepublicznych zasadniczych szkół zawodowych i techników w celu stworzenia interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce "Wyklikaj szkołę zawodową".
15 13.11.2014 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemio Kontrola bieżąca
14 28.05.2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ocena realizacji programu
13 27.09.2013 Wizytator Kuratorium Oświaty Kontrola planowa w zakresie zgodności kształcenia w Zasadniczej szkole Zawodowej z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
12 01.07.2013 INSPEKTOR WYDZIAŁU KONTROLI I WINDYKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Kontrola problemowa w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych wydatków bieżących w 2011 i 2012 roku
11 18.06.2013 INSPEKTOR WYDZIAŁU KONTROLI I WINDYKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Kontrola doraźna
10 05.11.2012 Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Ewaluacja zewnętrzna
9 11.12.2012 Inspektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kontrola projektu POKL.09.02.00-30-044/10
8 19.06.2012 INSPEKTOR WYDZIAŁU KONTROLI I WINDYKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych w 2010r. na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych.
7 28.03.2012 Inspektor Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego Kontrola dokumentacji związana z bhp w szkołach
6 8.06.2011 INSPEKTOR WYDZIAŁU KONTROLI I WINDYKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

GROMADZENIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:

  • USTALANIE PROCEDUR,
  • USTALANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI.
  • EWIDENCJA WZ. RACHUNKÓW,
  • ZAWIERANIE UMÓW ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW
5 18.03.2011 STARSZY WIZYTATOR KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU "MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH" W KONTEKŚCIE ZAŁOŻONYCH CELÓW I WYKONANIA ZADANIA.
4 15.02.2011 INSPEKTOR KONTROLI ZUS I ODZIAŁ W POZNANIU
  • PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ OBLICZANIA SKŁADEK.
  • USTALANIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCHI WYPŁACANIE TYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ DOKONYWANIE ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU.
  • PRAWIDŁOWOŚĆ I TERMINOWOŚĆ OPRACOWYWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE.
  • WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ LUB ZGŁASZANIE DANYCH DLA CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.
3 16.12.2009 INSPEKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU SPRAWDZONO WYBRANE ELEMENTY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY
2 5.06.2008 INSPEKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU EWIDENCJA UCZNIÓW
1 OD 4.06.2008
DO 16.06.2008
GŁÓWNY SPECJALISTA WYDZIAŁU KONTROLI STAROSTWA POWIATU POZNAŃSKIEGO USTALANIE I PRZESTRZEGANIE PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ W JEDNOSTCE W ZAKRESIE DOKONYWANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (2006 I 2007 ROKU)

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-07-01 22:15przez:
Opublikowano:2021-07-01 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
Odwiedziny:1254

  • Brak wpisów.