Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

62-090, Rokietnica ul. Szamotulska 24 tel. 618145234

E-mail: sek@zsrokietnica.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 01 kwietnia 2023

Jesteś tutaj: Start / Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 01.09.2022  - 31.08.2023

01.09.2022 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
01.09.2022 - 27.01.2023 I  półrocze
30.01.2023 - 23.06.2023 II półrocze
28.04.2023 zakończenie szkoły dla klas maturalnych
23.06.2023 zakończenie nauki dla klas I-IV technikum pięcioletniego i klas I-III BS 
Ferie i przerwy świąteczne 
01.11.2022 Wszystkich Świętych
11.11.2022 Dzień Niepodległości
23-31.12.2022 zimowa przerwa świąteczna
06.01.2023 Święto Trzech Króli
30.01 - 12.02.2023 ferie zimowe
03-05.04.2022 rekolekcje wielkopostne
06-11.04.2023 wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2023 Święto Pracy
03.05.2023 Święto Konstytucji 3 Maja
08.06.2023 Boże Cicało
24.06.2023 - 31.08.2023 wakacje letnie
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 
31.10.2022 dzień przed świętem Wszystkich Świetych
10.01.2023 egzamin zawodowy 
02.05.2023 Świato Flagi
04.05.2023 Egzamin maturalny - j. polski
05.05.2023 Egzamin maturalny -  j. angielski
08.05.2022 Egzamin maturalny -matematyka
09.05.2023 Egzamin maturalny - j. angielski - PR
01.06.2023 egzamin zawodowy 
02.06.2023 egzamin zawodowy 
09.06.2023 dzień po Bożym Ciele
Egzamin maturalny 
04-23.05.2023 część pisemna wg  harmonogramu OKE
10-23.05.2023 część ustna wg  harmonogramu szkoły 
termin zostanie podany później próbny egzamin maturalny
Egzanin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  /NOWA PODSTAWA/ 
09-21.01.2023 i 01-18.06.2023 etap pisemny i praktyczny wg odrębnego harmonogramu

Rady pedagogiczne szkoleniowe - wg. Terminarza WDN

Rady Pedagogiczne analityczne i klasyfikacyne

25.01.2023 (śr) Rada klasyfikacyjna za I półrocze 
09.01.2023 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą 
16.01.2023 wystawienie ocen proponowanych
23.01.2023 wystawienie ocen śródrocznych
14.02.2023 (wt) Rada analityczna
25.04.2023 (wt) Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
04.04.2023 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą  i nieklasyfikacją w klasach IV
05.04.2023 termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
17.04.2023 wystawienie ocen proponowanych
24.04.2023 wystawienie ocen końcowych w klasach IV      
19.06.2023(pn) Rada klasyfikacyjna za II półrocze
31.05.2023 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą i nieklasyfikacją
02.06.2023 termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
07.06.2023 wystawienie ocen proponowanych
16.06.2023 wystawienie ocen końcoworocznych
27.06.2023 (wt) Rada analityczna g. 9:00
Zespoły wychowawcze
04.10.2022 (wt) Pierwsze spotkanie zespołów wychowawczych wszystkich oddziałów klasowych
19.01.2023 (czw) Drugie spotkanie zespołów wychowawczych wszystkich oddziałów klasowych

 Zebrania z rodzicami - w zależności od sytuacji epidemicznej

07.09.2022 (śr) 16:00 zebrania klas I i wybór trójek klasowych                                                                                                               
16:15 szkolenie z organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego 
16:45 zebrania klas II - IV i wybór trójek klsowych  
17:00 spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych korzystających z internatu
18:00 spotkanie trójek klasowych Rady Rodziców z  Prezydium i Dyrekcją 
03.11.2022 (czw) konsultacje 
26.01.2023 (czw) zebranie po I półroczu - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców
30.03.2023 (czw) konsultacje i ostatnie zebranie dla kl. IV czteroletnich
31.05.2023 (śr) zebranie po II półroczu - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców

Uroczystości szkolne

 

01.09.2022 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - odpowiedzialna:  A. Olejniczak-Gros
14.10.2022  obchody Dnia Patronów oraz Dnia Edukacji Narodowej (ślubowanie kl. I) odpowiedzialni: A. Olejniczak-Gros, A. Dąbrowska, D. Filipiak i wychowawcy klas I
10.11.2022  Święto Niepodległości - odpowiedzialni: H. Maluśka, K. Durzewska
22.12.2022 spotkania opłatkowe i Jasełka - odpowiedzialni: M. Janc-Węglewska,  A. Pochłopień i III TI_5 oraz N. Misiak i III TR_5
XII lub II  Rocznica Powstania Wlkp. - odpowiedzialna D. Filipiak
27.01.2023 Studniówka - odpowiedzialni wychowawcy kl. IV: K. Durzewska, P. Zakolska-Dębska, S. Szłapak
27.04.2023 Święto Konstytucji 3 Maja odpowiedzialni: H. Maluśka, M. Janc-Węglewska
28.04.2023 Uroczyste zakończenie szkoły dla kl. IV czteroletnich - odpowiedzialni: J. Woźniak-Menclewicz, A. Solarczyk, A. Złotnicka
20.05.2023 Rodzinna Majówka u Zamoyskich
31.05.2023 Dzień sportu - odpowiedzialni nauczyciele WF
23.06.2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - odpowiedzialna: Janc-Węglewska Uroczyste zakonczenie szkoly kl. III BS - odpowiedzialna: M. Statucka i A. Olejniczak-Gros

Inne

październik 2022 konkurs wiedzy o Zamoyskich - odpowiedzialni: D. Filipiak, J. Śniady, H. Maluśka
październik 2022 konkurs wiedzy z hotelarstwa odpowiedzialna A. Złotnicka, A. Strykowska
grudzień 2022 - kwiecień 2023 Promocja szkoły - odpowiedzialny zespół ds. promocji /A. Durowicz/
styczeń 2023 studniówka - wychowawcy kl. IV
marzec 2023 konkurs matematyczny - J. Woźniak-Menclewicz i B. Piłka
marzec 2023 konkurs polonistyczny - K. Durzewska, A. Olejniczak-Gros 
marzec/ kwiecień 2023 warsztaty dla uczniów klas ósmych SP - zespół ds. promocji
kwiecień 2023 konkurs języków obcych - odpowiedzialni nauczyciele języków obcych  
22.06.2023 Rajd Szkolny - odpowiedzialna A. Dąbrowska i A. Pietrzak

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-07-01 22:03przez:
Opublikowano:2021-07-01 00:00przez: Administrator
Zmodyfikowano:2022-02-21 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
Odwiedziny:5164

  • [2022-02-21 00:00:00]Administratoraktual
  • [2022-02-09 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-28 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-28 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-28 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-23 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-23 00:00:00]Administratorzmiany bieżące