Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

62-090, Rokietnica ul. Szamotulska 24 tel. 618145234

E-mail: sek@zsrokietnica.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedzialek, 20 maja 2024

Jesteś tutaj: Start / Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 04.09.2023  - 31.08.2024

  04.09.2023 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  04.09.2023 - 26.01.2024 I  półrocze
  30.01.2023 - 21.06.2024 II półrocze
  26.04.2024 zakończenie szkoły dla klas maturalnych
  21.06.2024 zakończenie nauki dla klas I-IV technikum pięcioletniego i klas I-III BS 
 Ferie i przerwy świąteczne 
  01.11.2023 Wszystkich Świętych
  23-31.12.2023 zimowa przerwa świąteczna
  01.01.2024 Nowy Rok
  12.02 - 25.02.2024 ferie zimowe
  25-27.03.2024 rekolekcje wielkopostne
  28.03-02.04.2024 wiosenna przerwa świąteczna
  01.05.2024 Święto Pracy
  03.05.2024 Święto Konstytucji 3 Maja
  30.05.2024 Boże Cicało
  22.06.2024 - 31.08.2024 wakacje letnie
 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 
  10.01.2024 egzamin zawodowy 
  02.05.2024 Świato Flagi
  07.05.2024 Egzamin maturalny - j. polski
  08.05.2024 Egzamin maturalny -  matematyka
  09.05.2024 Egzamin maturalny - j. angielski 
  13.05.2024 Egzamin maturalny - j. angielski - PR
  31.05.2024 dzień po Bożym Ciele
  03.06.2024 egzamin zawodowy 
  04.06.2024 egzamin zawodowy 
 Egzamin maturalny 
  07-24.05.2024 część pisemna wg  harmonogramu OKE
  11-25.05.2024 część ustna wg  harmonogramu szkoły 
  termin zostanie podany później próbny egzamin maturalny
  09-18.01 i 03-19.06.2024 etap pisemny i praktyczny wg odrębnego harmonogramu
Rady pedagogiczne szkoleniowe  - wg. Terminarza WDN
Rady Pedagogiczne analityczne i klasyfikacyne
  24.01.2024 (śr) Rada klasyfikacyjna za I półrocze 
  09.01.2024 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą 
  16.01.2024 wystawienie ocen proponowanych
  23.01.2024 wystawienie ocen śródrocznych
  06.02.2024 (wt) Rada analityczna
  23.04.2024 (wt) Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
  08.04.2024 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą  i nieklasyfikacją w klasach V
  09.04.2024 termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
  15.04.2024 wystawienie ocen proponowanych
  22.04.2024 wystawienie ocen końcowych w klasach V      
  17.06.2024(pn) Rada klasyfikacyjna za II półrocze
  29.05.2024 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą i nieklasyfikacją
  04.06.2024 termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
  07.06.2024 wystawienie ocen proponowanych
  14.06.2024 wystawienie ocen końcoworocznych
  25.06.2024 (wt) Rada analityczna g. 9:00
 Zespoły wychowawcze
  04.10.2023 (śr) Pierwsze spotkanie zespołów wychowawczych wszystkich oddziałów klasowych
  16.01.2024 (wt) Drugie spotkanie zespołów wychowawczych wszystkich oddziałów klasowych
Zebrania z rodzicami - w zależności od sytuacji epidemicznej
  12.09.2023 (wt) 16:00 zebrania klas Ii wybór trójek klasowych                                                                                                               
  16:15 szkolenie z organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego 
  16:45 zebrania klas II - V i wybór trójek klsowych  
  17:00 spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych korzystających z internatu
  18:00 spotkanie trójek klasowych Rady Rodziców z  Prezydium i Dyrekcją 
  07.11.2023 (wt) konsultacje 
  25.01.2024 (czw) zebranie po I półroczu - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców
  10.04.2024 (śr) konsultacje i ostatnie zebranie dla kl. IV czteroletnich
  28.05.2024 (wt) zebranie po II półroczu - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców
Uroczystości szkolne
  04.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - odpowiedzialna: K. Durzewska
  13.10.2023 obchody Dnia Patronów oraz Dnia Edukacji Narodowej (ślubowanie kl. I) odpowiedzialni: A. Olejniczak-Gros, J. Woźniak-Melclewicz, P. Ostrowska-Celebańska oraz wychowawcy klas I
  10.11.2023 Święto Niepodległości - odpowiedzialni: H. Maluśka, K. Durzewska
  22.12.2023 spotkania opłatkowe i Jasełka - odpowiedzialni: M. Janc-Węglewska i II TI oraz                    A. Politowicz i III TI 
  XII lub II  Rocznica Powstania Wlkp. - odpowiedzialna P. Ostrowska-Celebańska
  19.01.2024 Studniówka - odpowiedzialni wychowawcy kl. V: J. Woźniak-Menclewicz, A. Złotnicka, A. Solarczyk
  30.04.2024 Święto Konstytucji 3 Maja odpowiedzialni: H. Maluśka, Agnieszka Olejniczak-Gros
  28.04.2024 Uroczyste zakończenie szkoły dla kl. V  - odpowiedzialni:  A. Pochłopień, M. Maciejko, A. Dąbrowska, A. Maciejewska
  03.06.2024 Dzień sportu - odpowiedzialni nauczyciele WF
  21.06.2024 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - odpowiedzialna: M. Janc-Węglewska             Uroczyste zakonczenie szkoly kl. III BS - odpowiedzialna: A. Durowicz i A. Olejniczak-Gros
  01.09.2024 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - odpowiedzialna: K. Durzewska
Inne
  październik 2023 konkurs wiedzy o Zamoyskich - odpowiedzialni: J. Śniady, H. Maluśka, P. Celebańska
  październik 2023 konkurs wiedzy z hotelarstwa odpowiedzialna A. Złotnicka, A. Strykowska
  grudzień 2023 - kwiecień 2024 Promocja szkoły - odpowiedzialny zespół ds. promocji /A. Durowicz/
  styczeń 2024 studniówka - wychowawcy kl. V
  marzec 2024 konkurs matematyczny - J. Woźniak-Menclewicz, B. Piłka, I. Błoch
  marzec 2024 konkurs polonistyczny - K. Durzewska, A. Olejniczak-Gros 
  marzec/ kwiecień 2024 warsztaty dla uczniów klas ósmych SP - zespół ds. promocji
  kwiecień 2024 konkurs języków obcych - odpowiedzialni nauczyciele języków obcych  
  19.06.2024 Rajd Szkolny - odpowiedzialna A. Dąbrowska i A. Pochłopień

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-07-01 22:03przez:
Opublikowano:2021-07-01 00:00przez: Administrator
Zmodyfikowano:2022-02-21 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
Odwiedziny:8512

  • [2022-02-21 00:00:00]Administratoraktual
  • [2022-02-09 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-28 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-28 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-28 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-23 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-23 00:00:00]Administratorzmiany bieżące