Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

62-090, Rokietnica ul. Szamotulska 24 tel. 618145234
Przejdź do strony głównej

Sroda, 06 lipca 2022

Jesteś tutaj: Start / Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szkoły

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 ROK SZKOLNY 01.09.2021 - 31.08.2022 
01.09.2021 Rozpoczęcie nauki
01.09.2021 - 14.01.2022 I  okres klasyfikacyjny
17.01.2022 - 24.06.2022 II okres klasyfikacyjny
29.04.2022 Zakończenie szkoły dla klas maturalnych
24.06.2022 Zakończenie nauki dla klas I-III technikum, I-III BS 
FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE
11.11.2021  Dzień Niepodległości
23-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2022  Święto Trzech Króli
17.01 - 30.01.2022 Ferie zimowe
11-13.04.2022 Rekolekcje wielkopostne
14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
03.05.2022  Święto Konstytucji 3 Maja
16.06.2022 Boże Ciało
25.06.2022 - 31.08.2022 Wakacje letnie
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
15.10.2021 Dzień Patronów
12.11.2021 Dzień po Święcie Niepodległości
07.01.2022 Dzień po święcie Trzech Króli
02.05.2022 Święto Flagi
04.05.2022 Egzamin maturalny - j. polski
05.05.2022 Egzamin maturalny - matematyka
06.05.2022 Egzamin maturalny - j. angielski
17.06.2022 Dzień po Bożym Ciele
02.06.2022 Egzamin zawodowy 
21.06.2022 Egzamin zawodowy 
EGZAMIN MATURALNY
04-23.05.2022 Część pisemna wg  harmonogramu OKE
termin zostanie podany później Próbny egzamin maturalny
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  /NOWA PODSTAWA/ 
01.06-07.07.2022 Etap pisemny  i praktyczny wg odrębnego harmonogramu
RADY PEDAGOGICZNO-SZKOLENIOWE  - wg. Terminarza WDN
RADY PEDAGOGICZNE, KLASYFIKACYJNE I ANALITYCZNE
13.01.2022 Rada klasyfikacyjna za I okres 
22.12.2021 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą 
04.01.2022 Wystawienie ocen proponowanych
11.01.2022 Wystawienie ocen śródrocznych
31.01.2022 Rada analityczna
25.04.2022 Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
06.04.2022 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą  i nieklasyfikacją w klasach IV
07.04.2022 Termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
13.04.2022 Wystawienie ocen proponowanych
21.04.2022 Wystawienie ocen końcowych wklasach IV      
15.06.2022 Rada klasyfikacyjna za II okres
27.05.2022 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą i nieklasyfikacją
30.05.2022 Termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
06.06.2022 Wystawienie ocen proponowanych
13.06.2022 Wystawienie ocen końcoworocznych
28.06.2022 Rada analityczna g. 9:00
ZESPOŁY WYCHOWAWCZE
07.10.2021 Pierwsze spotkanie zespołów wyczowawczych wszystkich oddziałów klasowych
10.01.2022 Drugie spotkanie zespołów wyczowawczych wszystkich oddziałów klasowych
ZEBRANIA Z RODZICAMI - w zależności od sytuacji epidemicznej
10.09.2021 16:00 kl.I technikum i szkoły branżowej z wychowawcami /sale wg przydziału/
16:45 spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych korzystających z internatu
17:00 spotkanie trójek klasowych Rady Rodziców z  Prezydium i Dyrekcją /sala konferencyjna/
Klasy II - IV spotkania on-line godz.19:00
05.11.2021 Konsultacje 
14.01.2022 Zebranie po I okresie - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców
01.04.2022 Konsultacje i ostatnie zebranie dla kl. IV
27.05.2022 Zebranie śródsemestralne - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - odpowiedzialna: K. Durzewska, A. Gros
13.10.2021 Obchody Dnia Patronów oraz Dnia Edukacji Narodowej (ślubowanie kl. I) odpowiedzialna: A. Gros, A. Dąbrowska, D. Filipiak i wychowawcy klas I
10.11.2021 Święto Niepodległości - odpowiedzialni: H. Maluśka, K. Durzewska
22.12.2021 Sptkania opłatkowe i Jasełka - odpowiedzialni: B. Włodarczyk, A. Solarczyk, J. Menclewicz, kl. III TI_5 i kl. III TR_5
XII lub II  Rocznica Powstania Wlkp. - odpowiedzialni D. Filipiak
termin zostanie podany póżniej Studniówka - odpowiedzialni wychowawcy kl. IV M. Hofman, M. Matuszczak, An. Maciejewska
29.04.2022 Uroczyste zakończenie szkoły dla kl. IV - odpowiedzialna: K. Durzewska, S. Szłapak, P. Zakolska-Dębska
29.04.2022 święto Konstytucji 3-Maja odpowiedzialni: A. Gros, H. Maluśka
01.06.2022 Dzień sportu - odpowiedzialni nauczyciele WF
24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - odpowiedzialna: K. Durzewska 
INNE
październik 2021 Konkurs wiedzy o Zamoyskich - odpowiedzialni: D. Filipiak, J. Śniady, H. Maluśka
październik 2021 Konkurs wiedzy z hotelarstwa odpowiedzialna: A. Złotnicka, A. Strykowska
grudzień 2021 - kwiecień 2022 Promocja szkoły - odpowiedzialny zespół ds. promocji /A. Durowicz/
styczeń 2022 Studniówka - wychowawcy kl. IV
marzec 2022 Konkurs matematyczny - J. Woźniak-Menclewicz i B. Piłka
marzec 202 Konkurs polonistyczny - K. Durzewska, A. Olejniczak-Gros 
marzec/ kwiecień 2022 Warsztaty dla gimnazjalistów - zespół ds. promocji
kwiecień 2022 Konkurs języków obcych - odpowiedzialni nauczyciele języków obcych  
14.05.2022 Majówka u Zamoyskich - odpowiedzialny zespół ds. promocji i RR
23.06.2022 Rajd Szkolny - odpowiedzialna A. Dąbrowska i A. Pietrzak

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-07-01 22:03przez:
Opublikowano:2021-07-01 00:00przez: Administrator
Zmodyfikowano:2022-02-21 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
Odwiedziny:2555

  • [2022-02-21 00:00:00]Administratoraktual
  • [2022-02-09 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-28 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-28 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-28 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-23 00:00:00]Administratorzmiany bieżące
  • [2021-08-23 00:00:00]Administratorzmiany bieżące