Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

62-090, Rokietnica ul. Szamotulska 24 tel. 618145234

E-mail: sek@zsrokietnica.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Piatek, 14 czerwca 2024

Jesteś tutaj: Start / STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

Witamy w BIP! Zespołu Szkół im. Jadwigi Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

 

  • Dane redakcyjne:
  • redaktor: BIP
  • nauczyciel Zespołu Szkół w Rokietnicy
  • e-mail: pilka@zsrokietnica.edu.pl

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Zespół Szkół im. J. i W Zamoyskich w Rokietnicy pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZS Rokietnica , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
Adres: ul. Szamotulska 24 Rokietnica
Kontakt: e-mail: zsrokietnica@powiat.poznan.edu.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych

5. ODBIORCY DANYCH
Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przez dziecko edukacji a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

•   dostępu do danych

•   do żądania sprostowania danych

•   do żądania usunięcia danych osobowych

•   do żądania ograniczenia przetwarzania

•   do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

9. INFORMACJA
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność dydaktyczno-
wychowawczo-opiekuńcza.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-06-30 15:05przez:
Opublikowano:2021-06-30 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
Odwiedziny:11624

  • Brak wpisów.